بازدید:
تاريخ : 1395/06/09
No%20Name[6].jpg
سخنی از امام خامنه ای
آن کسانی (غربی ها) که می خواهند در یک کشور یا جامعه ای نفوذ پیدا کنند فرهنگ آن جامعه را در مشت خود بگیرند و فرهنگ خود را به آن ها تحمیل نمایند یکی از کارهایشان معمولا متزلزل کردن بنیان خانواده است. کما اینکه در خیلی از کشورها این کار را متاسفانه انجام داده اند. مردها را بی مسئولیت و زن ها را بد اخلاق کرده اند.
امام خامنه ای (18/12/76)